תקנון שימוש באתר

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

אתר האינטרנט “המילים של ברנדה”  www.brendaswords.com שייך ל-“המילים של ברנדה”, ח.פ 320492671 ובתקנון זה “האתר”.

למען הנוחות תקרא “שם העסק” – החברה ו/או הנהלת האתר,

הגולש באתר – המשתמש ו/או הלקוח ו/או המזמין.

הוראות כלליות:

 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לקהל הלקוחות בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. כל אדם מוזמן ורשאי לעשות שימוש באתר ולהזמין את השירותים המוצעים בו, הכל בכפוף לקבלת מלוא תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
 2. הגלישה באתר ו/או השימוש בו ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש, אם יפר את תנאי התקנון וכן מכל סיבה אחרת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו ו/או בכל מידע המופיע בו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או שימוש שאינו מורשה במפורש על ידי הנהלת האתר ובכלל זה חל איסור על כל העתקה, הפצה, סריקה, שכפול ו/או כל שימוש אחר בכל מדיה פרסומית של איזה מהתכנים המפורסמים או המוצעים באתר, אם במידע שפורסם על ידי הנהלת האתר ואם מידע שפורסם ע”י מי מהמשתמשים באתר
 6. חל איסור לעשות כל שימוש מסחרי באתר.
 7. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 8. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המועברים.
 9. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר ובעליו בלבד.
 10. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 11. הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 12. חל איסור להעתיק, לפרסם ו/או לעשות שימוש באיזה סוג של תוכן ו/או מידע המפורסם באתר לרבות תמונות, קול, תוכן וכל מידע אחר.
 13. חל איסור לעשות שימוש באתר לצורך העברת וירוס או כל קוד מחשב אחר לצורך פגיעה באחרים או בכלל.
 14. מדיניות הפרטיות באתר:
 15. ידוע ומוסכם על הגולש כי לצורך מתן השירות עליו להשאיר עם הזמנת אחד מן המוצרים ו/או השירותים, את פרטיו האישיים לרבות שם מלא, כתובת המיועדת לקבלת המוצר ו/או השירות, ת”ז, כתובת דוא”ל, מספר טלפון נייד ופרטים נוספים שידרשו לצורך יצירת קשר עם הלקוח לרבות פרטי אמצעי התשלום.
 16. הינך מאשר בזאת כי הפרטים האישיים שמסרת נמסרו מרצונך החופשי.
 17. חל איסור לפגוע בפרטיותם של משתמשים אחרים באתר בדרך כלשהי או מסיבה כלשהי.
 18. הנהלת האתר מתחייבת לפעול כמייטב יכולתה על מנת להגן על פרטיות המשתמשים באתר ופרטייהם האישיים. נתונים אישיים אלה ישמרו במאגרי המידע של החברה, שתפעל במיטב המאמצים על מנת לשמור על מידע זה באופן אישי ודיסקרטי.
 19. כל המידע האישי שנמסר לחברה במסגרת השימוש באתר על ידי הגולשים בו, משמש אותה למטרת סיפוק מוצרים ושירותים מבוקשים ושליחת ניוזלטר כחוק.
 20. על אף האמור בסעיף 19 לעיל, הנהלת האתר עשויה לעשות שימוש במידע שמסרת לצורך שיפור השירות והתוכן, טיוב האתר ואיכותו. לשם כך עשויה החברה להסתייע בצדדים שלישיים, באופן שלא יזהה את המשתמשים או הגולשים. כמו כן, לצורכי שיפור השירות ואיכות האתר כאמור לעיל, עשויה החברה למסור מידע רלוונטי לתאגידים קשורים, חברה בת או חברה אם או חברה שבשליטתה וכדומה, והכל תוך שמירה קפדנית על פרטיות הגולשים, מבלי לחשוף את זהותם ברבים, והכל לצרכי שיפור האיכות כאמור ובמידת הצורך בלבד.
 21. החברה עשויה לעשות שימוש בפרטי הגולשים שנמסרו, וזאת בכדי ליצור קשר עם הגולש באמצעות שליחת הודעות בדוא”ל או מסרונים ע”פ הפרטים שמסר הלקוח באתר, וזאת על מנת ליידע את הלקוח במידע בקשר עם שימושו באתר כמו גם תוכן פרסומי רלוונטי. במידה והמשתמש מעוניין בקבלת תוכן זה עליו לסמן וי במשבצת המתאימה לכך להלן, ובסימון משבצת זו מאשר קבלת תוכן זה באמצעות מסרונים ו/או דוא”ל. בכל עת יכול המשתמש לבחור שלא לקבל עוד תוכן פרסומי זה, וזאת באמצעות שליחת הודעה באמצעות כתובת הדוא”ל של החברה.
 22. למען הסר ספק יצוין כי השימוש במידע האישי של המשתמש כמתואר לעיל, חל גם שימוש זה באמצעות חברות ותאגידים הקשורים לחברה והפועלים מטעמה לצורך אספקת השירותים שבאתר זה (לרבות חברת כרטיס אשראי לצורך ביצוע התשלום וכדומה), והכל רק לצורך מתן השירותים למשתמש, ורק במידה הנדרשת.

הזמנת השירות:

 1. אופן ביצוע הזמנת השירות – הזמנת המוצר ו/או השירות נעשית באופן עצמאי על ידי הלקוח/המשתמש באמצעות האתר. לאחר שהמשתמש בחר את סוג מוצר ו/או השירות, יהא עליו למלא את פרטיו האישיים לצורך יצירת קשר, כמו גם את פרטי אמצעי התשלום.
 2. הזמנת המוצר ו/או השירות תסתיים עם התשלום המלא עבורו על ידי הלקוח, במועד קבלת אישור מהאתר.
 3. לאחר אישור קבלת התשלום, תעביר החברה למזמין קבלה עבור התשלום לכתובת הדוא”ל אותה מסר המזמין בעת הזמנת השירות. המזמין מאשר כי העברת הקבלה לתיבת הדואר האלקטרונית שמסר כאמור, מהווה קבלה עבור התשלום ואין הוא עומד על קבלת העתק קבלה גם באופן פיזי בדואר או באופן אחר.
 4. לאחר אישור התשלום וסיום ההזמנה, תפעל החברה לתיאום השירות בין הלקוח לבין החברה בצורה הטובה והמהירה ביותר, והכל בכפוף לעמידה בכל תנאי התקנון ובמתחם הסבירות.
 5. במידה ומסיבה כלשהי לא אושרה הזמנת המוצר או שהשירות בוטל ע”י החברה או מי מטעמה, יושב כספו של המזמין בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההזמנה.

מדיניות ביטולים ע”י הלקוח:

 1. לאחר הזמנת המוצר ו\או השירות פועלת החברה לתאם את אספקת המוצר ו\או השירות הנבחר לשביעות רצונו של המזמין.
 2. במידה ומסיבה כלשהי, לאחר הזמנת השירות, ביקש המזמין לבטל את ההזמנה, יחולו ההוראות הבאות:
 3. הודעת הביטול תעשה באמצעות שליחת הודעת דוא”ל לכתובת הדוא”ל של החברה brendaaze2707@gmail.com וזאת בנוסף להודעה טלפונית של המזמין על רצונו לבטל את השירות (להלן – “הודעת הביטול”).
 4. לא יינתן החזר כספי על מוצרים דיגיטליים. ניתן לבטל הזמנה של מוצר פיזי (“הספר”) עד רגע יציאת המשלוח אל הלקוח (כ-3 ימי עסקים). במידה והמשלוח יצא אל הלקוח, ניתן לקבל החזר כספי על המוצר, בניכוי עלויות המשלוח.
 5. ידוע למשתמשי האתר כי יתכנו מקרים בהם מוצר ו\או שירות שהוזמן בהתאם לתנאי האתר עשוי להיות מבוטל ע”י הנהלת האתר, מסיבות שונות. במקרה שכזה יושב כספו של הלקוח במלואו ולא ינתן פיצוי נוסף מעבר למה שהלקוח שילם, וללקוח לא תהיה כל טענה נוספת לעניין זה. בכל מקרה הנהלת האתר שומרת לה את הזכות שלא לאשר מתן שירות וא\או מכירת מוצר בהתאם לשיקול דעתה.
 6. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים באשדוד.

 

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 13.2.2023.

תיפרדו מרגעי שתיקה מביכים, דייטים משעממים או דאבל דייט ללא שום מטרה...

עכשיו הגעתם ל "אמת או חובה - גרסת האהבה"!

משחק הקלפים הזוגי כולל 60 קלפים של משימות משעשעות ושאלות שיעזרו לכם להכיר הרבה יותר, ברמה עמוקה יותר.

מלאו את הפרטים בטופס ותקבלו במתנה ישירות אל האימייל שלכם את משחק הקלפים הזוגי!